Försäkring

”Vi erbjuder våra kunder, deras personal och patienter extra trygghet genom finansiering, garanti- patient- och sjukvårdsförsäkringar.”

Försäkringar

Preventum har i samarbete med Söderberg & Partner tagit fram specialanpassade försäkringar. Detta gäller såväl ansvars- som sak- och kollektivförsäkringar för personalen.

För mer information kontakta oss eller vår partner direkt

Mikael Henningsson
mikael.henningsson@soderbergpartners.se
Tel. 0708 184887

Dag Moberg
dag.moberg@soderbergpartners.se
Tel. 0701 016117

Liv och pensionsförsäkringar;

Fredrik Lundin
fredrik.lundin@soderbergpartners.se
Tel. 070 7665758

soderberg


blomma