Inkasso

”Alla förtjänar en andra chans”

Inkasso

Om ni får hjälpa till att driva in era utestående kundfordringar så kommer ni att öka er lönsamhet. Ni kommer att få snabbare betalt och era kreditförluster kommer att minska. Ni kommer också få ökad kontroll över er inkassohantering.

För mer information kontakta oss eller vår partner direkt.

Tel 020-300 100
E-post marknad@prioritet.se

PI_A4_stor


blomma