Qulan – kvalitetsledningssystem

”Med Qulan, ledningssystemet för kvalitet, miljö, ekonomi och patientsäkerhet och med våra kunskaper, ger vi dig den avlastning och trygghet du är värd och de bästa förutsättningarna för att driva privat klinik.”

För att hjälpa våra kunder och deras medarbetare med det tidsödande kvalitetsarbetet som krävs för att leva upp till de lagar, förordningar och riktlinjer som finns inom branschen har vi under 15 år utvecklat vårt eget webbaserade kvalitetsledningssystem: eQulan. Systemet, som är väldigt gediget och ger dig en maximal avlastning, gör det lätt att leva upp till kvalitetskraven och att klara granskningar.

Målen med regelverket som finns inom kvalitetsområdet är att de ska göra nytta för både dina patienter, medarbetare och vår omvärld. Det kan vara krångligt och tidsödande att sköta kvalitetsarbetet och att hålla sig uppdaterad på de nya lagarna. Med Qulan blir arbetet enklare och roligare.

Att använda Qulan innebär att du alltid kan få personlig support – via telefon eller genom att vi kommer till kliniken. Ni bestämmer själva hur omfattande avlastning ni behöver. Vi älskar det tråkiga!

» Läs mer om Qulan här (pdf, 6MB)


blomma_asa

 

Kontakta oss gärna om du vill få mer information om eQulan och hur systemet och vi kan stötta dig i ditt kvalitetsarbete.

Åsa Lindgren
Qulankonsult
Tel: 076-1160419
asa@preventum.nu