Värdering

”Enkla och smidiga paketlösningar utifrån dina behov – oavsett om du vill köpa eller sälja en praktik”

Värdering

Dentallink har många års erfarenhet av värdering och förmedling av praktiker.

För mer information kontakta oss eller vår partner direkt.

Dentallink
Stefan Horwath
stefan@dentallink.se
070 597 99 26

Ola Grand
ola@dentallink.se
070 217 51 99

dl_logo_2


blomma