Vår idé och vision

”Vi vill öka våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet”

Det speciella med Preventum är att vår infallsvinkel är lönsamhet och konkurrenskraft i alla våra tjänster. Det betyder att vi tackar nej till uppdrag där vi inte tror att kunden kommer att tjäna någonting på vårt stöd. Speciellt är också att våra kunder själva väljer vilka tjänster och i vilken utsträckning man vill nyttja Preventums utbud. Man behöver med andra ord inte betala för en helhetslösning.

Vår vision

De som är anslutna till Preventum ska tillhöra de mest framgångsrika på marknaden. De ska vara starka i såväl ekonomi, trivsel som konkurrens. Våra kunder ska vara väl rustade för framtiden.

Vår affärsidé

Preventums affärsidé går ut på att hjälpa privata tandvårdsföretag till lönsamhet och konkurrenskraft genom att erbjuda specialistkunskap och vårt kvalificerade affärsstöd, samtidigt som vi vill göra deras arbete enklare och roligare.