Datorer och journalsystem

ALMASOFT – inte bara ett tandvårdsprogram

Förutom ALMA journalprogram för tandläkare/tandhygienister och ALMA faktureringsprogram för tandtekniker så kan ALMASOFT även erbjuda komplett service och support för din IT-miljö, eBackup samt onlinetidbokning. ALMASOFT är även HSA ombud för utfärdande av SITHS certifikat.

blue
För mer information kontakta oss eller vår partner direkt:

Tel: +46 (0)46 23 81 80
E-post: support@almasoft.se

almasoft-logo