Försäkring

”Vi erbjuder våra kunder, deras personal och patienter extra trygghet genom finansiering, garanti- patient- och sjukvårdsförsäkringar.”

Preventum har i samarbete med Söderberg & Partner tagit fram specialanpassade försäkringar. Detta gäller såväl ansvars- som sak- och kollektivförsäkringar för personalen.

blue
För mer information kontakta oss eller vår partner direkt:
soderberg