Klinikutveckling

”Vi hjälper bra tandvårdsföretag att bli ännu bättre.”

Vi hjälper dig att göra en totalöversyn över din verksamhet för att utveckla affären. Vi tittar på alla områden – från hur effektivt bokningar och debiteringar fungerar till kvalitets- och personalarbete och hur du hanterar dina inköp. Vi gör gedigna analyser inom alla områden och ger dig sedan rekommendationer på hur du kan förändra och utveckla olika delar av verksamheten för att få förenklade processer och bli mer kostnadseffektiv. Vill du utnyttja våra tjänster för genomförandet ställer vi upp. Vi stöttar i allt från enkla punktinsatser för att få upp lönsamheten, bättre kassaflöde eller bättre tidbok till mer omfattande projekt.

Klinikutveckling kan ske på många sätt. Tillsammans ringar vi in behoven och gör en plan för utvecklingsarbetet. I de mer omfattande projekten arbetar vi ofta sida vid sida med den ordinarie verksamheten för att kunna sätta den mest optimala utvecklingsagendan.

Vi erbjuder också en rad utbildningar som kan hjälpa dig att utvecklas i ditt arbete och affärsmannaskap. Det handlar ju om att göra ditt arbete enklare och roligare. Och att hjälpa dig att fokusera på rätt saker för att bli mer lönsam.