Anpassade lönetjänster & rapporter

Våra rapporter och analyser är specialanpassade för tandvården och ger dig överblick över verksamheten och en jämförelse med andra privattandläkare. Vi hjälper dig med den kontinuerliga uppföljningen och ger råd om hur din verksamhet kan bli ännu bättre och mer lönsam. Som ansluten till Preventum får du dessutom tillgång till förmånliga ramavtal och rabatter på dentalmaterial, service, marknadsföring med mera.

Rapporter
  • Fullständig resultat- och balansräkning, via www.preventum.nu, med möjlighet att välja
  • period samt se viktiga nyckeltal för klinikens ekonomi.
  • Månadsrapport med branschspecifika nyckeltalsjämförelser,
  • rullande 12 månaders- resultat (visar trend) samt intäkt per arbetsdag,
  • utfall föregående helår, likvida medel, kundfordringar, personalkostnadsprocent m.m.

Vid behov telefonmöte eller möte på kliniken om verksamhetens utveckling, status och framtid.

25 % rabatt på konsultation i ärenden utöver redovisning.

Lön

Via ett web-gränssnitt rapporterar alla medarbetare sina avvikelser, du attesterar och vi hanterar följande:

Månadsvisa uppgifter:

  • Lönebearbetning.
  • Skapar lönespecifikationer.
  • Framtagande av avräkningslista, utbetalningslista, underlag skattedeklaration.
  • Upprättande av arbetsgivardeklarationen till Skatteverket.

 

Vill du veta mer?