Redovisning, bokslut & årsredovisningar

Vi är inte en vanlig redovisningsbyrå där arbetet tar slut efter leveransen av redovisningsrapporten. Vi tar fram enkla och överskådliga branschunika rapporter och hjälper till med en rad kringtjänster.

Redovisning Premium

Egen kundansvarig kontaktperson på Preventum.

  • Löpande redovisning samt avstämningar.
  • Sammanställning av bokslut inkluderas med 8 timmar i månadskostnaden

 

Vill du veta mer?