Värdering

”Enkla och smidiga paketlösningar utifrån dina behov – oavsett om du vill köpa eller sälja en praktik”

Dentallink har många års erfarenhet av värdering och förmedling av praktiker.

blue
För mer information kontakta oss eller vår partner direkt:
Dentallink

Stefan Horwath
stefan@dentallink.se
070 597 99 26

Ola Grand
ola@dentallink.se
070 217 51 99

dl_logo-1024x227