Skip to main content

Fokusera på dina patienter och låt oss ta hand om ekonomin

Med all sannolikhet startar du din tandvårdsmottagning för att du brinner för tandhälsa och vill kunna styra över din tid. Få startar företag för att sitta i timmar med administrativa uppgifter, bokföring och olika utbetalningar. Preventum Partner vill att du ska ägna din arbetstid åt dina patienter och få fritid över för familj, vänner och din hobby.

Redovisning och rapporter

De mest frekventa ekonomitjänsterna vi hjälper dig med är löpande redovisning och regelbundna ekonomiska rapporter. Vi tar också hand om bokslut, årsredovisning samt bolagsdeklaration.

Genom att använda digitala verktyg kan vi utföra alla tjänster på distans. Något som sparar tid och minimerar administrationstiden för dig. Vi arbetar och håller kontakt digitalt, men är alltid bara ett telefonsamtal eller en resa bort om du behöver lite extra support.

När vi analyserat de ekonomiska rapporterna kan vi ge dig råd kring företagets kostnadsstruktur. Vi tittar på hur dina kostnader är uppdelade, relaterar till varandra och hur de påverkas av olika aktiviteter inom ditt företag. Det kan till exempel handla om löner, hyra, materiallager eller utrustning.

En personlig konsult som pratar ekonomi på ditt språk

Preventum Partner erbjuder ditt företag en personlig kontakt, en redovisningskonsult som är specialiserad på tandvårdsbranschen. Vi vågar påstå att vi förstår mer av ert branschspråk än någon annan redovisningsbyrå. Din kontakt hos oss kommer kunna prata med dig så att du alltid har koll på dina siffror, oavsett hur insatt du är i företagsekonomi.

Hur kan vi hjälpa dig att optimera din ekonomi?

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att ta din tandläkarverksamhet till nästa nivå. Tillsammans kan vi skapa en ekonomisk grund för framgång – för ditt bolag och din plånbok.

Preventum Partner förklarar

Redovisning

Löpande registrering av bolagets alla affärshändelser, in och ut, såsom fakturor och kvitton som kommer till dig och som du skickar ut. Alla bolag måste ha en bokföring enligt lag.

Bokslut & årsredovisning

Vi sammanställer din bokföring för året och utformar ett korrekt bokslut. Ett bokslut är en översikt av ett företags bokföring vid en viss tidpunkt. Bokslutet leder sedan fram till årsredovisningen som är en rapport över vad som har hänt i företaget under året.

Rapportering

Innefattar alla de underlag du måste redovisa till olika myndigheter såsom Skatteverket och Bolagsverket.