Skip to main content

Förbättringar i stort och smått med vår ekonomiska rådgivningsexpertis

Med 30 års erfarenhet inom ekonomi för tandvårdsföretag kan vi lätt identifiera och föreslå områden för förbättring inom er ekonomihantering. Genom noggranna analyser kan vi få ditt företag att bli mer kostnadseffektivt och maximera din avkastning utan att riskera överdrivna uttag från bolaget. Vårt mål är att ge dig en ekonomisk rådgivning som inte bara blir en investering, utan din bästa investering.

Rådgivning kring utdelning till dig som aktieägare

Kanske äger du ditt bolag själv, kanske är ni flera ägare. Alla har ni rätt att ta del av företagets vinster. Detta sker genom utdelning. Preventum Partner erbjuder rådgivning kring hur stor utdelning som är rimligt med tanke på företagets ekonomiska läge och framtida prognoser.

Rådgivning efter analys av ekonomin

Genom att titta på din balans- och resultaträkning kan vi rådge dig om allt från lönenivåer, beskattningar, krediter, kundfordringar, uppbundet kapital i lager etc. 

En så enkel sak som om du ofta får förseningsavgifter på fakturor du ska betala kan elimineras genom att gå över till fakturaskanning och våra betaltjänster. Snabbt och enkelt har du då sparat in de avgifterna och står på god fot med alla dina leverantörer.

Vi rådger även när det är tufft

Med vår gedigna erfarenhet känner vi oss ofta väldigt säkra på möjligheterna för ditt bolag. Därför är vi inte rädda för att ge dig tydliga rekommendationer, inklusive att avveckla verksamheten eller avstå från investeringar. Du kan lita på oss. Vi kommer kanske att mista en kund, men du kommer med all sannolikhet att gå vinnande ur det hela.

Preventums ekonomirådgivning

Vår rådgivningstjänst erbjuds som en enskild tjänst och anpassas efter dina behov. Vi kan komma till din klinik, träffa din personal och arbeta tillsammans för att tydliggöra hur vi kan leverera mer värde till dig och ditt företag. Eller så analyserar vi det ekonomiska läget på distans och redovisar våra förbättringsidéer för dig genom en muntlig eller skriftlig redovisning.

Vi anpassar vår kommunikation till rätt nivå så att du förstår och kan fatta välgrundade beslut. För dig som är bra insatt i ekonomi och redovisning kan vi agera bollplank för dina egna idéer. För dig som tycker att ekonomin är lite svår kan vi berätta mer och förklara vilka möjligheter du har att förändra bolagets ekonomiska situation. 

Vill du ha ekonomisk rådgivning?

Kontakta oss idag för professionell rådgivning som kan hjälpa dig att ge din tandvårdspraktik en stabil ekonomisk grund för fortsatt tillväxt och framgång.