Skip to main content

Partners för en komplett tandvårdstjänst

Vi är stolta över våra samarbeten och vår starka tillhörighet till bolag med tjänster specialanpassade för tandvårdssektorn. Alla har vi en erfarenhet och expertis som gör att vi förstår branschens specifika behov och utmaningar.

Genom Preventum Partners nätverk får du förmånliga ingångar till en rad värdefulla tjänster som hjälper dig att förbättra och framtidssäkra din verksamhet. Vårt mål är att underlätta din vardag och göra det möjligt för dig att fokusera på det du är bäst på – att ge dina patienter den bästa tandvården.

Bildhantering

Verktyg för dentala röntgenbilder, öppet för integration mot alla journalsystem genom DentalEye.

IT

Driftsäkra it-lösningar, hårdvara, backup & support anpassat för tandvården hos Anidem Computers.

Journalsystem

Modulbaserade system för en samlad digital journalföring inom tandvården genom ALMASOFT.

Klinikförmedling

Värdering och överlåtelser av privata tandläkarkliniker med DetalLink.

Kvalitetssystem

Webbaserade stöd för allt kvalitetsarbete som krävs inom tandvården hos ALMASOFT.

Förbrukning och utrustning

Medicintekniska produkter för tandvården hos DAB Dental.

Försäkringar

Ansvars-, sak- och kollektivförsäkringar anpassade för tandvårdsföretag, i samarbete med Söderberg & Partners.

Behöver du en specialanpassad tjänst inom tandvårdssektorn?

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa just dig. Genom Preventum Partners nätverk får du förmånliga ingångar till en rad värdefulla tjänster, hör av dig så hjälper vi dig vidare.