En del av ALMASOFT

Preventums affärsidé är att hjälpa privata tandvårdsföretag till lönsamhet och konkurrenskraft genom att erbjuda specialistkunskap inom följande:

  • Affärsutveckling
  • Bokföring
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Lönehantering
  • Betaltjänst
  • Deklarationer

 

Preventum har även kvalitets- och ledningssystemet Qdent.
ALMASOFT är störst på privatmarknaden med system och tjänster inom IT. Vi erbjuder allt från certifikat för att kommunicera med försäkringskassan till journalsystem, eBackup och komplett IT drift av klinker.

Tillsammans har vi ett komplett erbjudande för privata tandvårdskliniker.
Allt för att göra det enklare och roligare att vara privat tandläkare.