Skip to main content

Vi skapar ett lugn kring årsskiftet

När många verksamheter har det som mest hektiskt runt årsskiftet har arbetet hos oss på Preventum Partner sedan länge pågått för att allt ska vara förberett och redo inför kunders viktiga deadlines. Vi arbetar metodiskt och proaktivt för att ligga i framkant och kunna erbjuda bästa möjliga service till våra kunder. 

Hos oss  är det alltid mycket på gång och just nu skalar vi upp lite extra. Det vet vi att många av våra kunder har planer på att göra också. Vi får många frågor och funderingar från kunder som vill växa och utveckla sina verksamheter.  Många har redan tagit ett stort steg på vägen när de anlitar oss. Man har lämnat “vi fixar allt själva”-mentaliteten. Det tror vi är viktigt.

Med en växande organisation kommer dock utmaningar som ett brev på posten. Samtidigt som en tydlig organisation och struktur behövs, är det för många viktigt att behålla företagets identitet och drivkraften som fanns när företaget grundades. Att hitta en väl avvägd balans som fungerar på lång sikt är av yttersta vikt. Det är inga lätta utmaningar att hantera. Genom att ta hjälp av oss på Preventum Partner kan fokus och energi läggas på andra delar av verksamheten.  När du lämnar ifrån dig den biten till oss, kan du fokusera bättre på de saker du vill. Ingen blev väl tandläkare eller tandtekniker för att hålla på med redovisning?