Skip to main content

Digitalisering frigör tid 

Världen runtomkring oss digitaliseras i allt snabbare takt och detsamma gäller inom tandvårdsbranschen. Vi på Preventum Partner är specialiserade mot just tandläkarbranschen och hjälper våra kunder att ta allt större kliv in i den digitala världen.  Med effektivare processer, snabbare ledtider och minskad förbrukning av papper finns det många fördelar att hämta i digitaliseringstrenden.

– Det finns vissa som vill göra redovisning och fakturering som ett “pappersarbete”. Jag tror inte de tänker på allt man måste göra: samla ihop, lägga i kuvert, ta kopior, skriva ut och samla i pärmar. De pärmarna kan försvinna, få kaffe spillt över sig eller brinna upp, och då är det kört, som vår VD Henrik Bergehäger säger.

Digitaliseringen effektiviserar
Det är inte bara minskad pappersförbrukning som följer med digitalisering. En annan stor fördel är att det frigör tid för många företagare. Inom tandvårdsbranschen finns på företagare krav ställda på kontroller och andra plikter från myndighetshåll. Det tar värdefull tid från kärnverksamheten. Med digitaliserad redovisning frigörs tid som kan läggas på andra ställen i verksamheten, till exempel att ta hand om fler patienter.  Det är en omställning när man går över till det digitala, men vi vet ingen som gått tillbaka till pappersredovisning efter att ha kommit in i digital redovisning. Det säger en hel del.

Idag har redovisningstjänster letat sig in i telefonen. Allt som krävs är en app och resten tar vi hand om. Detta underlättar mycket för våra kunder. Vi vet att många yngre idag vill arbeta med telefonen. Telefonen har man alltid med sig. Man skall kunna skanna ett kvitto när som helst, var som helst, direkt i telefonen.

Genom den digitala satsningen kan vi på Preventum Partner erbjuda ett större utbud av tjänster som täcker fler potentiella kunders behov. Vi ser med stor tillförsikt fram emot denna förändring i vår verksamhet och tror starkt på att det kan öka våra andelar på marknaden. 

Välkommen att höra av dig!