Skip to main content

Mer pengar i din plånbok med rätt deklaration

Våren är här och med det deklarationstider för din privata ekonomi. Idag kan den av Skatteverket redan ifyllda deklarationen kännas enkel att godkänna rakt av, med bara en knapptryckning eller ett sms. Men det finns avdrag som inte finns med på deklarationsblanketten med automatik. Vi har koll på alla regler och avdrag, kan hjälpa dig hitta rätt och få med det i din deklaration. För visst vore det synd om du gick miste om privata pengar som du har rätt till?

Deklarera för en lågbeskattad aktieutdelning

Du som fått aktieutdelning, äger, köpt eller sålt aktier i fåmansbolag ska till Skatteverket fylla i blankett K10 som en bilaga till din privata inkomstdeklaration. Om det gäller dig har du möjlighet att ta ut en lågbeskattad utdelning upp till ett visst gränsbelopp.

Med blankett K10 är det viktigt att det blir rätt från början och du har då mycket att vinna alla kommande år. Skattesmällar drabbar annars din privata ekonomi.

Om eller när det beslutas om aktieutdelning i ditt företag (oftast på årsstämman) måste det finns ekonomiskt utrymme för utdelningen. Uttaget får aldrig vara så stort att företagets ekonomi riskeras.

Enkelt för våra bokföringskunder

Vill du

  • privatdeklarera korrekt med alla avdrag du har rätt till?
  • göra allt rätt från början när du deklarerar ditt aktieinnehav?
  • få råd inför kommande års utrymme för löneuttag och aktieutdelning?

För dig som redan har tandvårdsföretagets bokföring hos oss är det enkelt att också få hjälp med den privata deklarationen. Oavsett om du väljer att ta hjälp av oss eller inte är det viktigt att komma ihåg att deklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 2 maj.